İntegral Çözümlü Test 26- Belirsiz İntegral

Sorular


 
Cevaplar
1 C 2 B 3 A 4 E 5 C 6 C 7 A
8 B 9 C 10 A 11 E 12 C 13 B 14 B
15 A 16 B 17 B 18 C            
Çözümler